Eleveld
Geplaatst door Hennie Russchen   

Esgehucht in de gemeente Aa en Hunze (tot 1998 Rolde) ten zuiden van Assen en ten zuidwesten van Rolde aan de gelijknamige straatweg.

Bronnen vermelden: in 1427 van Eleuelden, in 1484 van Elevelde, in 1508 Elevelt, ca. 1550 van Elevelde en in 1851-55 wederom Elevelt. De betekenis kan zijn afgeleid van elo, elu, eluwe = geel, in verband met de vele brem- en gagelstruiken aldaar. Eleveld betekent dan zoveel als 'geel veld'. Toponymisch is de naam verwant met die van de naburige plaatsen Geelbroek (geel moerasbos), Rolde (rood bos) en Grolloo (groen bos). Afleiding van de persoonsnaam Elo is minder waarschijnlijk.

In 1630 werd hier een volmolen gebouwd. Rond 1640 was er slechts één boerderij, bewoond door Roelof Elevelt, meier van de Heer van Ruinen. Laatstgenoemde verkocht in 1766 de erve met houtgewas en landerijen aan de Landschap Drenthe. Uit de opeenvolgende haardstedenregisters van 1693 tot 1804 is slechts het bestaan van die ene boerderij af te leiden, hoewel er in de 17e eeuw meer mensen gewoond schijnen te hebben dan het voorgaande doet vermoeden. In 1911 werd de bereikbaarheid van Eleveld verbeterd door de verharding van de zandweg naar Deurze.

bronnen: o.m. archief gemeente Rolde, archief Boermarke, encyclopedie van Drenthe.