Eldersloo
Geplaatst door Hennie Russchen   

Gehucht in de gemeente Aa en Hunze (tot 1998 Rolde) ten zuidwesten van Rolde en tenzuidoosten van Assen aan de gelijknamige weg. In 1302 vermeld als de Heilerslo, 1382 Ellerselo, 1395 tot Ellerslo en 1851-55 en 1896 Elderslo. Samengesteld uit elre = els en lo = bos; de betekenis is derhalve elzenbos. Een andere lezing ia, dat het toponiem afstamt van de geslachten Ellerslo en Heilerslo. Tot 1850 bestond het gehucht slechts uit enkele woningen; daarna breidde het zich uit aan de westzijde en langs de doorgaande weg.

bronnen: o.m. archief gemeente Rolde, archief Boermarke, encyclopedie van Drenthe.