Bijdrage mededelingenblad en contributie Stichting Dorpsbelangen 2019
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 28 augustus 2019 10:39

Op de jaarvergadering 2019 is de contributie voor Dorpsbelangen gehandhaafd op € 6,00 en de bijdrage voor het mededelingenblad werd voor 2019 wederom vastgesteld op € 9,00. Van degenen die de Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek daartoe een machtiging hebben afgegeven wordt medio september 2019 derhalve een bedrag van € 15,00 geïncasseerd. Indien u ons (nog) niet gemachtigd heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn het bedrag z.s.m. en wel graag voor 20 september 2019 over te maken op rekeningnummer NL28 RABO 0356 0338 80 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van Dorpsbelangen: Jan Bos, telefoon 0592-389341, mailadres  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.